Hướng dẫn Quản lí liên kết các website

Phần 1: Thêm mới các liên kết website

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc ---> liên kết website ---> thêm mới

Bước 2: Nhập đẩy đủ các thông tin cần thiết -> Lưu lại

Phần 2: Sửa liên kết website

Bước 1: Di sản đặc sắc ---> liên kết website ---> chọn đối tượng ---> sửa

Bước 2:  Thay đổi các thông tin --> Lưu lại

Phần 3: Xóa liên kết website

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc  ---> liên kết website ---> chọn liên liên kết cần  xóa ---> xóa 


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da