Hướng dẫn Quản lí loại đặc sắc

Phần 1: Thêm mới loại hồ sơ đặc sắc

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc ---> loại đặc sắc ---> thêm mới

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin - > Lưu lại

Phần 2: Sửa thông tin đặc sắc

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc ---> loại đặc sắc ---> chọn mục cần sửa ---> sửa

Bước 2: Thay đổi các thông tin sau đó lưu lại

Phần 3: Xóa 

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc ---> loại hình đặc sắc ---> chọn đối tượng ---> xóa


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da