24.10.2014

V/v hoán đổi ngày nghỉ, đi làm bù vào dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

 
 

 

 


 

Số:          /TB-SNN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


 

 Sơn La, ngày  09  tháng  02   năm 2015

THÔNG BÁO

V/v hoán đổi ngày nghỉ, đi làm bù vào dịp

Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 
 

 Căn cứ Thông báo số 4724/TB-UBND ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thông báo việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2014 và ý kiến chỉ đạo của TT UBND tỉnh về việc hoán đổi ngày nghỉ, đi làm bù vào dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù nhân dịp Tết Ất Mùi năm 2015 như sau:

- Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ ba, ngày 17/02/2015 đến hết thứ bẩy, ngày 21/02/2015 (tức là tư ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi) và nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 23/02/2015 (do ngày nghỉ hằng tuần thứ Bẩy trùng ngày mùng 3 Tết).

- Về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần dịp nghỉ Tết Âm lịch, công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng Sở đi làm bù vào thứ 7, ngày 24/02/2015 (tức ngày 26 tháng chạp) để nghỉ thứ Hai, ngày 16/02/2015.

Như vậy, dịp Tết Âm lịch Ất Mùi, công chức, viên chức được nghỉ 09 ngày, từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ ngày 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi).

Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La thông báo để các cơ quan, đơn vị, triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng PA81 – CA tỉnh Sơn La;

- Lãnh đạo Sở ;

- Các phòng, ban, đơn vị;

- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

   Hoàng Thị Thu Hiền

 

Số lần đọc: 57
Tin liên quan

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

QĐ phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi NN thu hồi đất thực hiện Dự án Trung tâm hành chính - văn hóa phật giáo tỉnh Sơn La

QĐ Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

QĐ bãi bỏ các nội dung quy định quản lý vùng nguyên liệu, SX, chế biến chè để KD trên địa bàn tỉnh Sơn La

QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động

QĐ v/v thành lập BTC Lễ Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (ngày 10/10/1895 - 10/10/ 2015) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử QG đặc biệt Nhà tù Sơn La

QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020

QĐ Sửa đổi, bổ sung một số mục của QĐ số 2116/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thu hồi đất xây dựng Trung tâm hành chính - văn hóa phật giáo tỉnh Sơn La

QĐ v/v quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Sơn La

‭ (Đã ẩn) ‬Trình biên tập Nội dung Web Part ‭[4]‬

Đặt Vé Thăm Quan Di Tích Lịch Sử Online

- Cơ quan:: Bảo Tàng Tỉnh Sơn La
- Địa chỉ liên hệ : Bảo tàng tỉnh Sơn La, đường Khau Cả, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
- Số điện thoại: : 022.3852.022
- Địa chỉ Email : baotangsonla@gmail.com

Album ảnh

liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số: