Tra cứu và tìm kiếm hồ sơ

STT Tên Bản Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
1 Bộ khoan nòng Súng kíp dân tộc Mông (BTSL: 2612) Bản Pha Khuông, Xã Co Mạ,

- Dân tộc: Mông

- Chủ hiện vật: Vừ Giống Hờ

- Người sưu tầm: Ngô Thị Hải Yến

- Ngày sưu tầm: 10/04/2003

- Kích thước: Cao 1,90m; Rộng trên 0,40m; Rộng chân 56cm; Trục mũi khoan 0,78m

- Số lượng: 1 bộ

- Màu sắc: Gỗ vàng, lưỡi khoan đen

- Chất liệu chính: Sắt, gỗ, da bò

Dân tộc học còn mới
2 Hoa tai dân tộc Mông (BTSL: 1841) , Xã Loóng Luông, Mộc Châu

- Dân tộc: Mông

- Người sưu tầm: Ngô Thị Hải Yến

- Ngày sưu tầm: 14/10/1997

- Kích thước: ĐK 4cm

- Số lượng: 01 đôi

- Màu sắc: Nhôm trắng

- Chất liệu chính: Nhôm

Dân tộc học còn mới
3 Nhẫn đeo tay của phụ nữ Mông (BTSL: 1979) , ,

- Dân tộc: Mông

- Người sưu tầm: Ngô Thị Hải Yến

- Ngày sưu tầm: 01/04/1998

- Kích thước: Đường kính: 2cm; Mặt nhẫn rộng 3cm

- Số lượng: 17 chiếc

- Màu sắc: Màu đồng vàng

- Chất liệu chính: Đồng

Dân tộc học còn mới
4 Áo nam dân tộc Mông (BTSL: 1456) Bản Bớm Ọ, Xã Chiềng Khoong, Sông Mã

- Dân tộc: Mông

- Chủ hiện vật: Dạng Dua Thào - 60 Tuổi

- Người sưu tầm: Lò Phương

- Ngày sưu tầm: 23/04/1994

- Trọng lượng: 0,3kg

- Màu sắc: Màu chàm đen

- Chất liệu chính: Được dệt bằng sợi vỏ cây lanh

- Gía trị hiện vật: Mua

Dân tộc học còn mới
5 Dao nhọn dân tộc Mông (BTSL: 1457) Bản Bớm Ọ, Xã Chiềng Khoong, Sông Mã

- Dân tộc: Mông

- Chủ hiện vật: Dạng Dua Thào - 60 tuổi

- Người sưu tầm: Lò Phương

- Ngày sưu tầm: 23/04/1994

- Kích thước: Phần thân dài 25cm; Cán dài 14cm

- Trọng lượng: 0,4kg

- Chất liệu chính: Bằng sắt

- Gía trị hiện vật: Mua

Dân tộc học Cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da