Liên kết web
 
Quảng cáo
 
Quảng cáo
 
Các dân tộc sơn la
Dân tộc Mường

Tên gọi khác: Mol, Mual, Moi, Moi bi, Au tả, Ao tá

Tên tự gọi: Mol (hoặc Mon, Moan, Mual).

Nhóm ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á).Tên gọi khác: Mol, Mual, Moi, Moi bi, Au tá(Au tả), Ao tá

Dân tộc Mông

Tên gọi khác: Mẹo, Mèo, Miếu Hạ, Mán Trắng.

Tên tự gọi:  H'mông, Na Miẻo.

Nhóm địa phương: Mông Đơ (Mông Trắng), Mông Lềnh (Mông Hoa), Mông Sí (Mông Đỏ), Mông Đú (Mông Đen), Mông Súa (Mông Mán), Hmông Xanh.

Soi Keo Bong Da | Tin tức cá cược |