Tra cứu và tìm kiếm hồ sơ

STT Tên Bản Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
1 GIỎ ĐỰNG CÁ , ,

Cao: 26 cm

Đường kính miệng: 18 cm

Nắp: 17 cm

Đáy hình chữ nhật: 15 x 6 cm

Quai dài: 10cm

2 Chai Căm + Thôi Thao (BTSL: 2742) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Chất liệu: Giấy dó

- Màu sắc: vàng ố

- Kích thước: 23x28 cm

- Số trang: 94

Cổ văn Xuống cấp
3 Chuyện Mạnh Tông (BTSL: 3208) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Ngày sưu tầm: 19/11/2011

- Chất liệu: Giấy dướng

- Màu sắc: vàng ố

- Kích thước: 16x28,5 cm

- Số trang: 100

Cổ văn Xuống cấp
4 Kén kẹo - Chai căm (BTSL: 2528) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật:

- Người sưu tầm:

- Ngày sưu tầm:  

- Kích thước: Dài cm; Rộng cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp
5 Lời Bùa Chài (BTSL: 2540) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Ngày sưu tầm:

- Đặc điểm hiện vật:

- Chất liệu: Giấy học sinh

- Màu sắc: vàng ố

- Kích thước: 20x30 cm

- Số trang: 

Cổ văn Xuống cấp

Tin tức cá cược |