Tra cứu di sản văn hóa vật thể
Tên
Huyện/Thành phố - Phường/Xã/Thị trấn
Bản
Kiến trúc Hiện trạng
Loại hình di sản Chuyên đề
Hiện vật trong di sản
Làm mới form
STT Tên Bản Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
1 GIỎ ĐỰNG CÁ , ,

Cao: 26 cm

Đường kính miệng: 18 cm

Nắp: 17 cm

Đáy hình chữ nhật: 15 x 6 cm

Quai dài: 10cm

2 Chai Căm + Thôi Thao (BTSL: 2742) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Chất liệu: Giấy dó

- Màu sắc: vàng ố

- Kích thước: 23x28 cm

- Số trang: 94

Cổ văn Xuống cấp
3 Chuyện Mạnh Tông (BTSL: 3208) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Ngày sưu tầm: 19/11/2011

- Chất liệu: Giấy dướng

- Màu sắc: vàng ố

- Kích thước: 16x28,5 cm

- Số trang: 100

Cổ văn Xuống cấp
4 Kén kẹo - Chai căm (BTSL: 2528) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật:

- Người sưu tầm:

- Ngày sưu tầm:  

- Kích thước: Dài cm; Rộng cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp
5 Lời Bùa Chài (BTSL: 2540) , ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Ngày sưu tầm:

- Đặc điểm hiện vật:

- Chất liệu: Giấy học sinh

- Màu sắc: vàng ố

- Kích thước: 20x30 cm

- Số trang: 

Cổ văn Xuống cấp