Tra cứu và tìm kiếm hồ sơ

STT Tên Địa chỉ Thuộc loại Hiện trạng
1 Lễ hội mừng cơm mới Huổi Tao, Xã Nậm Giôn, Mường La Lễ hội truyền thống Số lượng nghệ nhân: 02 người
Số người thực hành: Tập thể bà con trong bản
Số lượng bài bản: Có bài bản
Số lượng nghệ nhân còn khả năng truyền dạy: 02 người
Hình thức truyền dạy: Truyền miệng
2 Lễ hội dòng họ Tu Su Cáy Ton, Xã Tú Nang, Yên Châu Lễ hội truyền thống Số lượng nghệ nhân: 2 người
Số người thực hành: Toàn bộ Nam giới trong dòng họ Mùa
Số lượng nghệ nhân còn khả năng truyền dạy: 02 người
3 Lễ cúng giữ máu , Xã Chiềng Hặc, Yên Châu Lễ hội truyền thống Số lượng nghệ nhân: 4 nghệ nhân
Số người thực hành: 10 người trở lên
Số lượng bài bản: Có bài bản
Số lượng nghệ nhân còn khả năng truyền dạy: 3 người
Số lượng học viên hiện nay: 1 người
Hình thức truyền dạy: miệng
4 Lễ hội phong tục Xék Pang Ả Hát Hố, Xã Chiềng Ơn, Quỳnh Nhai Lễ hội truyền thống Số lượng nghệ nhân: Có 3 nghệ nhân
Số người thực hành: Có từ 50 - 100 người thực hành
Số lượng bài bản: Có bài bản
Số lượng nghệ nhân còn khả năng truyền dạy: Có 2 nghệ nhân
Hình thức truyền dạy: Truyền miệng
5 Lễ hội cầu mưa Nà Ngà, Xã Chiềng Hặc, Yên Châu Lễ hội truyền thống Số người thực hành: 50 - 100 người
Số lượng bài bản: Có bài bản
Số lượng nghệ nhân còn khả năng truyền dạy: Còn 3 - 5 nghệ nhân truyền dạy
Số lượng học viên hiện nay: Không
Hình thức truyền dạy: Thế hệ trước truyền dạy cho thế hệ sau

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da