Danh sách các báo cáo

Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Huyện/Thành phố
Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Xã/Phường/Thị trấn
Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Kiến trúc
Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Hiện trạng
Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Cấp xếp hạng
Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Năm xếp hạng
Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Chuyên đề
Huyện/thành phố
Huyện/thành phố - Xã/phường/thị trấn
Loại kiến trúc
Hiện trạng
Xếp hạng di tích
Năm xếp hạng
Chuyên đề
Chuyên đề
Dạng kết xuất Văn bản Word Văn bản PDF
Thao tác

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da