Chi tiết hồ sơ

Tên Chai Căm + Thôi Thao (BTSL: 2742)
Địa điểm Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết

Tóm tắt chuyện Chai Căm

Ngày xưa ở mường Khay Hạng nhân dân toàn mường làm chặng chặn suối bắt cá, một hôm có một khối thịt khổng lồ trôi mắc ở chặng, thấy thịt ngon nhân dân chia nhau ăn sau đó đều chết duy chỉ có nàng In Xe và người hầu không ăn thịt thì thoát chết.

Chú cháu của mường khác đuổi bắt nai tới vùng này thấy vậy liền đưa 2 người về làm vợ, khi nàng In Xe sinh con trai đặt tên là Chai Căm thì chuồng ngựa để đẻ ngựa có cánh, chim bồ câu ra chím Kén Kẻo.

Chai căm lớn lên cưỡi ngựa đi tìm người yêu đến mường thật xa, gặp con gái lãnh chúa ở trên chòi vàng, chòi bạc, hai người đã thuận tình và sinh ra được người con trai. Người cha không ưng, kêu quân chất rơm ra chòi để thiêu sống. Nàng đã đưa con nhảy lên ngựa bay lên trời. đến một vùng đất vào ban đêm trộm lấy mất ngựa, vợ chồng lạc nhau 8 năm sau mới gặp lại nhau và đoàn tụ hạnh phúc.

Loại hình di sản Cổ văn Chuyên đề Sách Thái cổ
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Xuống cấp
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da