Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnTập đoàn cứ điểm Nà Sản
Địa chỉ, Xã Chiềng Mung , Mai Sơn
Vùng Quốc lộ 6
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da