Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnHồ Chiềng Khoi
Địa chỉbản Pút, Xã Chiềng Khoi , Yên Châu
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da