Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnHang dơi
Địa chỉ, Thị trấn Mộc Châu , Mộc Châu
Vùng Quốc lộ 6
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da