Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnKhu di tích lịch sử cách mạng Việt - Lào.
Địa chỉ, Xã Phiêng Khoài , Yên Châu
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da