Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnKỳ Đài Thuận Châu
Địa chỉbản Pắn, Thị trấn Thuận Châu , Thuận Châu
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da