Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnĐồn Bản Mo
Địa chỉtiểu khu 3 , Thị trấn Phù Yên , Phù Yên
Vùng Quốc lộ 6
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da