Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnKhu căn cứ Mộc Hạ, Mộc Châu trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1952).
Địa chỉBản Cóm, Xã Mường Men , Mộc Châu
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da