Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnBia căm thù - Km 70
Địa chỉ, Thị trấn Thảo Nguyên , Mộc Châu
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da