Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnKhu căn cứ kháng chiến 99
Địa chỉ, ,
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da