Chi tiết di sản đặc sắc

Tên di sảnThác Dải yếm
Địa chỉVặt, Xã Mường Sang , Mộc Châu
Vùng
Ý nghĩa lịch sử
Đính kèm

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da