Chi tiết hồ sơ

Tên Chuyện dựng mường (BTSL: 2574)
Địa điểm Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết

Truyện kể: Ta Căm là lãnh chúa Mường Muổi sinh được 6 người con: Ta Ngần, Ta Lếch, Ta Tong, Ta Hin, Ta Đăm. Cắm nặn nạt song khuôn.

Ta Căm đã chia các mường cho các con cai quản. Khi Ta Cằm già, ông muốn cho người con trai cả là ta Ngần lên thay, nhưng khi ông chết các con của ông đã tranh giành quyền lực đâm chém lẫn nhau, thời Ta Căm tàn lụi.

Loại hình di sản Cổ văn Chuyên đề Sách Thái cổ
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Xuống cấp
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da