Chi tiết hồ sơ

Tên Quam ta lăm (BTSL: 2601)
Địa điểm Bản Ta Tú, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết

Sách mất bìa, những trang đầu và cuối hơi mục và bị rách mất góc, gáy màu đen chữ viết nhỏ, hơi mờ.

Cuốn sách trích đoạn của 3 tác phẩm: Kén Kẻo+Trạng Nguyên+Ta Lăng.

Ta lăm là lời tang lễ trong buổi lễ cúng hồn người chết do thầy Mo của người Thái đọc khi cúng. Bài cúng này kể lại cuộc sống làm ăn sinh hoạt của người nông dân khi còn sống và khi mất được đồng bào làm cơm cúng đưa linh hồn về trời.

Loại hình di sản Cổ văn Chuyên đề Sách Thái cổ
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Xuống cấp
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da