Chi tiết hồ sơ

Tên Trích Đoạn Nhiều Bài Mo (BTSL: 2698)
Địa điểm Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết

Sách gồm 3 nội dung:

1-    Khả Kháu Hươn: Bài hát chúc mừng nhà mới

2-    Xo Khong: Xin của, cầu lộc

                3-    Pín Bun: Sửa lại số mệnh

Loại hình di sản Cổ văn Chuyên đề Sách Thái cổ
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Xuống cấp
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da