Chi tiết hồ sơ

Tên Chuyện Mai Sinh (BTSL: 2848)
Địa điểm Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết


                Truyện Mai Sinh là tác phẩm văn học của dân tộc Thái phỏng theo tác tác phẩm Nhị Đệ Mai. 

Tác phẩm lên án chế độ phong kiến thời bấy giờ, mô tả cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, quan thanh liêm và quan tham lam trong triều, trong cuộc đấu tranh trạng nguyên Mai Sinh đã vạch mặt và trừng trị bọn tham lam phong kiến.

Loại hình di sản Cổ văn Chuyên đề Sách Thái cổ
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Xuống cấp
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da