Chi tiết hồ sơ

Tên Quam Mai Sinh (BTSL: 2766)
Địa điểm Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết

          Truyện Mai Công là tác phẩm văn học của dân tộc Thái phỏng theo tác tác phẩm Nhị Đệ Mai của nước Hán

          Lư Ký là con nuôi của Hoàng Công, bất tài làm quan trong triều tham nhũng và hách dịch. Mai Công có con là Mai Sinh, Mai Công làm quan cấp phủ không phục Lư Ký.

          Nhân dịp mừng thọ Lư Ký, Mai Công dâng lễ vật toàn là đồ tang lễ, Lư Ký tâu với vua rằng Mai Công có ý phản nghịch và ra chiếu chỉ chu di tam tộc. Gia đình Mai Công rơi vào cảnh bi đát riêng chỉ có Mai Sinh thoát nạn, qua nhiều gian truân vất vả được sự giúp đỡ của nhiều người và tài trí thông minh của mình Mai Sinh đã thi đỗ Trạng nguyên, làm quan trong triều.

          Mai Sinh vạch mặt tội ác cha con Lư Ký, Hoàng Tùng.

Loại hình di sản Cổ văn Chuyên đề Sách Thái cổ
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Xuống cấp
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da