Chi tiết hồ sơ

Tên Bộ đá phát lửa dân tộc Khơ Mú (BTSL: 921)
Địa điểm Bản Thẳm, Xã Chiềng Nơi, Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Mai Sơn Thuộc Xã/Phường/Thị trấn Xã Chiềng Nơi
Mô tả chi tiết

Bộ đá phát lửa của dân tộc Xá. Trước đây trong điều kiện sống du canh, du cư dân tộc Xá cũng như một số dân tộc ít người khác, không có diêm lửa như bây giờ đã sử dụng bộ đá phát lửa để lấy lửa sử dụng, đến nay tuy đã có diêm nhưng dân tộc vẫn sử dụng. Vì khi đi nương cũng như đi săn bắn, trời ẩm mưa vẫn sử dụng được.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Không nguyên vẹn
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da