Chi tiết hồ sơ

Tên Hộp đựng thuốc lá (BTSL: 922)
Địa điểm Bản Phiêng Khôm, Xã Chiềng Nơi, Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Mai Sơn Thuộc Xã/Phường/Thị trấn Xã Chiềng Nơi
Mô tả chi tiết

Hộp đựng thốc làm bằng vỏ quả bầu của dân tộc Khơ Mú dùng để đựng thuốc lá. Có tác dụng  giữ độ ẩm thuốc không khô. Đây là một trong những đồ dùng sinh hoạt dân tộc tự sáng chế, chọn quả nhỏ, già cắt gọt thành hộp có nắp đậy.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Hiện vật cũ, còn tốt
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da