Chi tiết hồ sơ

Tên Vải kẻ Ka rô 3 mầu: Nâu, trắng, xanh (BTSL: 918)
Địa điểm Bản Long Kó, Xã Tường Phong, Phù Yên, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Phù Yên Thuộc Xã/Phường/Thị trấn Xã Tường Phong
Mô tả chi tiết

- Vải sợi bông do Hà Thị Nọi dân tộc Mường bản Long Có, Tường Phong, Phù Yên tự trồng bông, kéo sợi và dệt thành tấm vải kẻ ka rô này.

- Loại vải kẻ ka ro này được bà con dân tộc Mường ở đây thường dệt và dùng, được sử dụng hàng ngày có thể được cắt may thành quần áo hoặc dùng trong sinh hoạt ăn mặc của đồng bào dân tộc Mường ở đây.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng còn mới
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da