Chi tiết hồ sơ

Tên Bút vẽ hoa văn (BTSL: 965)
Địa điểm Bản Pa Chè, Xã Loóng Luông, Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Mộc Châu Thuộc Xã/Phường/Thị trấn Xã Loóng Luông
Mô tả chi tiết

Do dân tộc Mông tự làm bằng tre và nhôm khi vẽ hoa văn người ta hơ sáp ong nóng rồi chấm mũi vào và vẽ lên vải rồi tiến hành nhuộm chàm.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng còn mới
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da