Chi tiết hồ sơ

Tên Cào cỏ (BTSL: 1068)
Địa điểm Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuộc Xã/Phường/Thị trấn
Mô tả chi tiết

Dân tộc Mông trước đây dùng loại cào cỏ này làm nương rẫy sau ngày giải phóng cuộc sống người Mông đã thay đổi, mọi nông cụ sản xuất được cải tiến, khoa học kỹ thuật không ngừng nâng cao cho mọi dân tộc miền núi, họ đã thay vào đó loại công cụ mới.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Không nguyên vẹn
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da