Chi tiết hồ sơ

Tên Sáo (BTSL: 1190)
Địa điểm HTX 3 nhất, Xã Thôn Mòn, Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuận Châu Thuộc Xã/Phường/Thị trấn Xã Thôn Mòn
Mô tả chi tiết

- Cũng được dùng trong các ngày hội hè vui chơi cưới xin của dân tộc nhưng được dùng nhất vẫn là vào mùa thu.

- Cách chế tác: chọn 3 đoạn loi dầy không nứt 1 đoạn được bịt kín 1 đầu, đầu đó được cắt gọt một lẫy thổi và khoét 1 lỗ. Còn đoạn nối tiếp theo hai đầu cắt thủng, 1 đầu vót nhỏ đi để đút vào đoạn trên, 1 đầu dài khoét 1 lỗ đoạn thứ 3 cắt thủng hai đầu 1 đầu vót nhỏ để đút.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng còn mới
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da