Chi tiết hồ sơ

Tên Giỏ đựng tên (BTSL: 1108)
Địa điểm Bản Biên, Xã Tranh Đấu, Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
Thuộc Huyện/Thành phố Thuận Châu Thuộc Xã/Phường/Thị trấn Xã Tranh Đấu
Mô tả chi tiết

Giỏ này đồng bào Thái tranh đấu dùng để đựng tên nỏ mỗi khi đi săn thú rừng và còn đựng các loại chum thú nhỏ mỗi khi săn bắn được.

Loại hình di sản Dân tộc học Chuyên đề Dân tộc học
Xếp hạng di sản Chưa xếp hạng Năm xếp hạng
Kiến trúc Hiện trạng Hiện vật còn tốt
Hiện vật trong di sản
Cổ vật Hiện vật mới
Công tác bảo vệ
Công tác tu bổ tôn tạo
Đất đai trong di sản
Tư liệu kèm theo

Ảnh hiện vật


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da