Hướng dẫn Quản lý hồ sơ

Quản lý hồ sơ hiện vật

Phần 1: Thêm mới

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> Hồ sơ ---> Thêm mới

Bước 2: Điền thông tin vào ô trống ( tên, tên gọi khác, huyện, thành phố, bản, mô tả chung....) ---> lưu lại

Phần 2: Tìm kiếm tên di sản văn hóa vật thể

Phần 3: Xóa di sản văn hóa vật thể

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> hồ sơ ---> Chọn tên cần xóa ---> Xóa


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da