Hướng dẫn Quản lý danh mục

Địa chỉ di sản

Phần 1 : Thêm địa chỉ di sản

Bước 1 : Di sản văn hóa vật thể ---> danh mục ---> địa chỉ di sản ---> thêm mới

     

Hình ảnh

Bước 2 : Điền vào các mục còn trống ( điền huyện thị xã phường ) ---> lưu lại

hình ảnh

Phần 2 : Xóa địa chỉ di sản

Bước 1 : Di sản văn hóa vật thể ---> danh mục ---> địa chỉ di sản ---> Ta tích vào các địa chỉ cần xóa --> Nhấn nút xóa.

Ta có thể xóa nhiều địa chỉ bằng cách chọn nhiều địa chỉ rồi bấm nút Xóa

Hình ảnh

Chú ý, không nên xóa địa chỉ này đi vì nó sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu của các hồ sơ

Phần 3 : Sửa địa chỉ di sản

Bước 1 : Di sản văn hóa vật thể ---> danh mục ---> địa chỉ di sản ---> Chọn đối tượng cần sửa -> sửa  

Hình ảnh

Bước 2 : Nhập các thông tin thay đổi ---> lưu lại

Hình ảnh

 

Loại hình di sản

Hiện tại phần mềm đã cập nhật sẵn các loại hình di sản:

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng ta có thể thêm, thay đổi, xóa các loại hình di sản để thích hợp với công tác quản lý

Phần 1 : Thêm loại hình di sản 

Bước 1 : Di sản văn hóa vật thể ---> danh mục ---> loại hình di sản ---> thêm mới

Hình ảnh

Bước 2 : Điền tên loại hình di sản vào ô trống ---> lưu lại

Hình ảnh

Chuyên đề

Phần 1 : Chuyên đề

Bước 1 : Di sản van hóa  vật thể ---> danh mục ---> chuyên đề ---> thêm mới

hình ảnh

Bước 2 : Điên tên chuyên đề vào ô trống ---> lưu lại

hình ảnh

Phần 5 : 

 

 


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da