Danh mục di sản văn hóa vật thể

Tên Địa chỉ Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
Chàng Tương +Vương Sinh (BTSL: 2663) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Thời gian sưu tầm:

- Chất liệu: Giấy dó

- Màu sắc: Vàng ố

- Kích thước: 15x25,5 cm

- Số trang: 160

Cổ văn Xuống cấp
Truyện Phìa Tư - Sống chụ xôn xao (BTSL: 2658) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Thời gian sưu tầm: 7/2003

- Chất liệu: Giấy dướng

- Màu sắc: Vàng nâu

- Kích thước: 24,5x26,5 cm

- Số trang: 42

Cổ văn Xuống cấp
Sống Sán + Quam Mo (BTSL: 2687) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Người sưu tầm: Bùi Văn Mạnh

- Kích thước: 14 x 25cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  178Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp
Trích Đoạn Nhiều Bài Mo (BTSL: 2698) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Thời gian sưu tầm: 24/9/2003

- Chất liệu: Giấy dướng

- Màu sắc: Vàng nhạt,  gãy sách màu sám khói

- Kích thước: 13x24,5 cm

- Số trang: 194

Cổ văn Xuống cấp
Theo Bước Đường Chinh Chiến của Cha Ông (BTSL: 2710) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật: Lò Văn Sơ

- Người sưu tầm: Bùi Văn Mạnh

- Ngày sưu tầm:  20/3/2004

- Kích thước: Dài 23 cm; Rộng 25,5 cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  46Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da