Danh mục di sản văn hóa vật thể

Tên Địa chỉ Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
Bộ trang phục của phụ nữ Thái đen (BTSL: 840) Bản Tông , Xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La

- Dân tộc: Thái đen

- Chủ hiện vật: Quàng Thị Đưa

- Người sưu tầm: Quàng Thị Phượng

- Ngày sưu tầm: 10/06/2002

- Màu sắc: Màu chàm đen

- Chất liệu chính: Vải sợi bông và sợi tơ tằm

- Gía trị hiện vật: Đặt mua để làm hiện vật bảo tàng

Dân tộc học còn mới
Khung cửi dệt vải của dân tộc Thái (BTSL: 1745) Bản Tông , Xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La

- Dân tộc: Thái

- Chủ hiện vật: Quàng Văn Soong

- Người sưu tầm: Quàng Thị Phượng

- Chất liệu chính: Gỗ

- Gía trị hiện vật: Mua để làm hiện vật bảo tàng

 

Dân tộc học Nguyên vẹn
Giỏ đựng kim chỉ dân tộc Thái (BTSL: 2492) Bản Vịn Cướn , xã Chiềng Bằng,

- Dân tộc: Thái

- Chủ hiện vật: Lò Văn Phương

- Người sưu tầm: Phạm Văn Bình - SV thực tập 

- Ngày sưu tầm: 06/06/2002

- Kích thước:

  • giỏ 1, giỏ 2: Cao 15cm; Đường kính miệng 17,5cm
  • Giỏ 3: Cao 20cm; Đường kính miệng 16cm

- Số lượng: 03hv

- Màu sắc:

  • giỏ 1, giỏ 2: Màu xám khói
  • giỏ 3: Màu vàng rơm

- Chất liệu chính: Tre (mạy hok)

- Gía trị hiện vật: Mua lại của đồng bào để làm hiện vật bảo tàng

Dân tộc học Cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn
Mâm đan dân tộc Thái (BTSL: 2409) Bản Tông , Xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La

- Dân tộc: Thái

- Chủ hiện vật: Lò Văn La

- Người sưu tầm: Ngô Hải Yến

- Ngày sưu tầm: 08/11/2000

- Kích thước: Mâm nhỏ: ĐK mặt 54cm

- Số lượng: 2 chiếc

- Màu sắc: Tre đã hun khói bếp

- Chất liệu chính: Tre, giang

Dân tộc học còn mới
Bộ trang phục phụ nữ Thái (BTSL: 3007) Bản Nà Khoang , Xã Chiềng Pằn, Yên Châu

 

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày thái

- Chủ hiện vật: Hoàng Thị Mai

- Người sưu tầm: Phạm Thị Tân Thu

- Ngày sưu tầm: 19/11/2011

- Màu sắc: Màu đen

- Chất liệu chính: Bằng vải chàm địa phương

Dân tộc học còn mới

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da