Danh mục di sản văn hóa vật thể

Tên Địa chỉ Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
Chuyện dựng mường (BTSL: 2574) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày-Thái

- Thời gian sưu tầm: 20/2/2003

- Chất liệu: Giấy dó

- Màu sắc: Vàng ố

- Kích thước: 13,5x22 cm

- Số trang: 106

Cổ văn Xuống cấp
Quam Hoàng Tìu (BTSL: 2582) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật:

- Người sưu tầm:

- Ngày sưu tầm:  

- Kích thước: Dài cm; Rộng cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp
Tiễn dặn người yêu (BTSL: 2600) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật:

- Người sưu tầm:

- Ngày sưu tầm:  

- Kích thước: Dài cm; Rộng cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  36Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp
Quam ta lăm (BTSL: 2601) Bản Ta Tú , , Thuận Châu

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật: Lường Văn Sứa

- Người sưu tầm: Lò Văn Phương

- Ngày sưu tầm: 3/2003

- Kích thước: 15 x 26 cm;

- Số lượng: 01 cuốn - 146 Trang

- Màu sắc: màu xám khói

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp
Tiễn dặn người yêu (BTSL: 2626) ,

- Dân tộc: Thái

- Nhóm ngôn ngữ: Tày Thái

- Chủ hiện vật:

- Người sưu tầm:

- Ngày sưu tầm:  

- Kích thước: Dài cm; Rộng cm;

- Số lượng: 01 cuốn -  64Trang

- Chất liệu chính: Giấy dó

Cổ văn Xuống cấp

https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da