Hướng dẫn Quản lý chức danh cán bộ

Phần 1: Thêm mới chức danh cán bộ

Bước 1: Quản lý cán bộ -> Chức danh cán bộ -> thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin chức danh cán bộ -> Lưu lại

Phần 2: Cập nhật chức danh cán bộ

Bước 1: Quản lý cán bộ ---> chức danh cán bộ ---> chọn đối tượng cần sửa -> Sửa

Bước 2:   Bấm lưu lại để lưu các thông tin đã thay đổi

Phần 3: Xóa chức danh cán bộ

Bước 1:  Từ danh sách chức danh cán bộ. Chọn đối tượng cần xóa -> Xóa


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da