Hướng dẫn Quản lý cán bộ

Phần 1: Thêm mới cán bộ

Bước 1: Quản lý cán bộ ---> danh sách cán bộ ---> thêm mới

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu sau đó lưu lại

Phần 2: Xóa cán bộ

Bước 1: Quản lí cán bộ ---> danh sách cán bộ ---> chọn cán bộ - > Xóa

Phần 3: Sửa, thay đổi thông tin cán bộ

Bước 1: Quản lí cán bộ ---> danh sách cán bộ ---> chọn cán bộ --> Sửa

Bước 2:  Sau khi  thay đổi thông tin bấm lưu lại.

 


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da